Mobile app development

Posted By on Oct 15, 2014


In de research en ontwerp fase zijn bij dit project veel UX methodologieen toegepast. Hieronder zijn er enkele uitgelicht die aan de orde kwamen.


Storyboarding

Storyboards zijn erg geschikt om duidelijk te maken hoe en waar gebruikers een app gebruiken. Onder welke condities (geen wifi, zon) of op welke tijdstip (tijdens een concert of tv-show). Doel van de storyboards is zoveel mogelijk gevoel te krijgen bij de wensen van de gebruiker, design concepten, input voorwaarden en verwachtte output.

case_img_storyboard


Use Cases

Een use case beschrijft een applicatie vanuit het gebruikersperspectief. Iedere use case bestaat uit een serie van de meestgenomen stappen die een gebruiker (actor) neemt terwijl ze met een interface werkt. De serie is genummerd en is chronologisch van start tot finish. Alternatieve routes worden eronder vermeld. Erg handig om de requirements duidelijk te krijgen omdat er een minimale uitkomst in omschreven wordt en een succes scenario.

case_img_cases


Version Control / Feature Roadmap

Bij een white labelled app is het cruciaal om overzicht te krijgen van de verschillende versies die in omloop zijn, welke features ze bevatten en hoe nieuwe features oude features kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld doordat een centrale back-end geupdate wordt.

case_img_version


Flow Charts

Aan de hand van flow charts kun je goed duidelijk maken welke acties een gebruiker per pagina kan uitvoeren. Daarnaast is het aan te raden om een ‘red route’ te definieren: het ideale pad waarin de doelen van de gebruiker en de businessdoelen optimaal bereikt worden.

case_img_flowcharts


UI + Design

Bij het ontwerpen van een interface probeer je de interacties van een gebruiker zo simpel en efficient mogelijk te maken. Het centraal stellen van de gebruiker is ook hier weer cruciaal voor een optimale user experience.

case_img_design


Interaction + Design

Na alle use cases, flowcharts en interactieontwerpen kun je alsnog met een goed design het verschil maken.

case_img_web


New UI + Interaction + Design

Na de eerste versie, bij voorkeur een MVP, ga je testen en de resultaten analyseren. Op basis daarvan kun je weer nieuwe aannames doen, nieuwe optimalisaties en features implementeren. En weer testen.

case_img_new

The behaviour of the user interface is demonstrated in this animation: